Угода користувача


Цей документ «Користувальницька угода» є пропозицією «Kartynazanomerom» («Адміністрація») укласти угоду за такими умовами угоди.

1. Загальні положення Угоди користувача

1.1. У цьому документі та відносинах Сторін, що випливають із нього або пов’язані з ним, застосовуються такі терміни та визначення:

 • a) Платформа – програмне та апаратне забезпечення, інтегроване з веб-сайтом адміністрування;
 • b) Користувач є юридичною особою, яка приєдналася до цього договору у власних інтересах або діє від імені та в інтересах юридичної особи, яку вона представляє.
 • c) Сторінка/сторінка адміністрування – Інтернет-сторінки, розташовані в Kartynazanomerom kartynazanomerom.com і знаходиться під Kartynazanomeromah.
 • d) Сервіс – набір послуг і ліцензій, що надаються Користувачеві за допомогою Платформи.
 • e) Договір є згодою на всі доповнення та зміни.
 • 1.2. Використання вами Сервісу будь-яким способом і в будь-якій формі в межах заявлених функцій, зокрема:

 • перегляд матеріалів, опублікованих на сайті;
 • реєстрація та/або авторизація на веб-сайті,
 • розміщення або відображення будь-яких матеріалів на Сайті, включаючи, але не обмежуючись: текст, гіперпосилання, зображення, аудіо- та відеофайли, інформацію та/або іншу інформацію,
 • укладає договір на умовах цього договору відповідно до положень статей 437 і 438 Цивільного кодексу Російської Федерації.

  1.3. Використовуючи будь-який із наведених вище варіантів використання Сервісу, ви визнаєте, що:

 • а) Перед використанням послуги прочитайте умови цієї угоди повністю.
 • b) Ви приймаєте всі умови цієї Угоди в повному обсязі без будь-яких винятків чи обмежень з вашого боку та погоджуєтеся їх дотримуватися або припинити використання Сервісу. Якщо ви не згодні з умовами цієї Угоди або не маєте права укладати угоду на їх основі, вам слід негайно припинити використання Сервісу.
 • c) Угода (особливо будь-яка її частина) може бути змінена Адміністрацією без спеціального повідомлення. Нова редакція Угоди набирає чинності з моменту її публікації на веб-сайті Адміністрації або повідомлення Користувача в іншій відповідній формі, якщо новою редакцією Угоди не передбачено інше.

 • 2. Загальні умови користування Сервісом

  2.1. Використання функцій Сервісу дозволяється тільки після проходження Користувачем реєстрації та авторизації на Сайті в порядку, встановленому Адміністрацією.

  2.2. Технічні, організаційні та комерційні умови користування Сервісом, включаючи його функціональні можливості, повідомляються користувачам шляхом окремого розміщення на Веб-сайті або шляхом сповіщення Користувачів.

  2.3. Логін і пароль, обрані Користувачем, є необхідною та достатньою інформацією для доступу Користувача до Сайту. Користувач не має права передавати свій логін і пароль третім особам, він несе повну відповідальність за їх зберігання, спосіб їх зберігання обирає самостійно.

  3. Обмеження

  Погоджуючись із умовами цієї Угоди, ви визнаєте та погоджуєтесь, що:

  3.1. Положення правових норм про захист прав споживачів не поширюються на відносини сторін договору щодо безкоштовного надання Сервісу.

  3.2. Сервіс надається для використання в інформаційних і розважальних цілях на умовах «як є», у зв’язку з чим користувачам не надається жодних гарантій відповідності Сервісу всім вимогам користувача; послуги будуть надаватися безперервно, оперативно, надійно та безпомилково; результати, які можна отримати за допомогою Сервісу, будуть точними та надійними; якість будь-якого продукту, послуги, інформації та Контенту, отриманого за допомогою Сервісу, відповідатиме очікуванням Користувача; будь-які помилки у вмісті Сервісу та/або Програмного забезпечення будуть виправлені.


  3.3. Оскільки Сервіс знаходиться на етапі постійного доповнення та оновлення нових функцій, форма та характер Сервісів можуть час від часу змінюватися без попереднього повідомлення Користувача. Правовласник має право на власний розсуд припинити (тимчасово чи назавжди) надання Послуг (або будь-яких окремих функцій у Послугах) усім користувачам загалом або вам окремо без попереднього повідомлення. 3.4. Користувач не має права самостійно або із залученням третіх осіб:

 • копіювати (відтворювати) у будь-якій формі та будь-яким способом комп’ютерні програми та бази даних правовласника, включаючи будь-які їх елементи та Контент, без попередньої письмової згоди їх власника;
 • виявляти технологію, емулювати, декомпілювати, розбирати, розшифровувати та виконувати інші подібні дії зі Службою;
 • створювати програмні продукти та/або послуги за допомогою Служби без попереднього дозволу власника прав.
 • 3.5. Якщо під час операції Ссервісі або в опублікованому на ньому Контенті, повідомити про це Правовласника за адресою, вказаною в реквізитах, або окремо на Сайті з метою підтримки.

  3.6. Відповідальність правовласника обмежена 1000 (однією тисячею) рублів за будь-яких обставин і покладається на нього тільки в разі вини його дій.

  4. Примітка

  4.1. Користувач погоджується отримувати від Правовласника інформаційні електронні повідомлення (надалі – сповіщувачі) на адресу електронної пошти та/або номер телефону, наданий Вами при роботі з Сервісом.

  4.2. Правовласник має право використовувати сповіщувач для інформування Користувача про зміни та нові можливості Сервісу, про зміни в Угоді чи зазначених у ній Обов’язкових документах, а також для інформаційних чи рекламних розсилок.


  5. Інші умови

  5.1. Цей Договір, порядок його укладення та виконання, а також питання, не врегульовані цим Договором, регулюються чинними правовими нормами Російської Федерації.

  5.2. Всі спори, що стосуються договору або у зв'язку з ним, передаються до суду за місцезнаходженням правовласника відповідно до чинного процесуального законодавства Російської Федерації.

  5.3. Ця Угода може бути в односторонньому порядку змінена або розірвана Правовласником без попереднього повідомлення Користувача та без виплати будь-якої компенсації з цього приводу.

  5.4. Поточна версія цієї Угоди опублікована на веб-сайті правовласника та доступна в Інтернеті за адресою http://kartynazanomerom.com.